Apie projektą

Projektą finansuoja Lietuvos Mokslo Taryba.
Projekto pradžia: 2017-09-01
Projekto pabaiga: 2020-06-30
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetasFilologijos fakultetas
Projekto vadovė: doc. dr. Jolanta Šinkūnienė

Projektas skirtas konceptualiai ir sisteminei lietuvių kalbos diskurso žymiklių (DŽ) analizei. Tai – sinchroninis bei diachroninis įvairių tipų tekstynais ir senaisiais lietuvių kalbos raštais paremtas tyrimas. Į tyrimą įtraukta autentiška skirtingų tipų medžiaga – sakytinė ir rašytinė kalba, grožinė literatūra, mokslinis, žiniasklaidos diskursas, interviu – taip pat pusiau originalūs ir verstiniai senieji lietuvių kalbos raštai (16-17 a.). Naudojamasi Lietuvių mokslo kalbos tekstynu CorALit, dvikalbiu dvikrypčiu lygiagrečiuoju grožinės kalbos tekstynu ParaCorpA-LT-A, Dabartinės lietuvių kalbos žiniasklaidos patekstyniu, elektroninėmis senųjų lietuvių kalbos raštų (16-17 a.) konkordancijomis, sudarytomis Lietuvių kalbos instituto, raštais, kurie neįtraukti į Instituto bazę, Lietuvių kalbos instituto Sociolingvistikos skyriaus parengta internetine vilniečių interviu baze „Kalba Vilnius“ ir Sakytinės žiniasklaidos tekstynu 1960– 2010, Sakytinės lietuvių kalbos tekstynu.

Projekto tikslas – sistemiškai ištirti lietuvių kalbos DŽ struktūrinius, semantinius ir pragmatinius bruožus senuosiuose lietuvių kalbos raštuose ir įvairiuose diskurso tipuose dabartinėje (rašytinėje ir sakytinėje) lietuvių kalboje, nustatyti DŽ vartosenos dažnį ir atskleisti jų reikšmės formavimosi ir semantinės pragmatinės raidos kelią bei susieti jį su (inter)subjektyvumu, gramatikalizacija, pragmatikalizacija, konstrukcionalizacija – reiškiniais, plačiai aptariamais pasaulinėje kalbotyroje, tačiau dar menkai tyrinėtais lietuvių kalboje.


Jei pageidaujate daugiau informacijos apie projektą ar norite susisiekti, prašome rašyti į el. paštą jolanta.sinkuniene@flf.vu.lt

Pagrindinė svetainės nuotrauka: Vilniaus universiteto, Mokslinės komunikacijos ir informacijos centro (MKIC)© nuosavybė.