dr. Anna Ruskan

VU Filologijos fakultetas
Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas
Anglų filologijos katedra
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
(+370 5) 2687 228
E-mail: anna.ruskan@flf.vu.lt
Tinklapis

Šiame projekte Anna Ruskan tiria diskurso žymiklių funkcinį, semantinį ir struktūrinį potencialą žurnalistikos diskurse ir lietuvių šnekamojoje kalboje.

Annos Ruskan mokslinių interesų sritys – evidencialumas, episteminis modalumas, autoriaus pozicija, tekstynų lingvistika, kontrastyvinė lingvistika ir žiniasklaidos diskursas. 2013 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją: „Nemorfologinio evidencialumo raiška ir turinys lietuvių kalboje: evidenciniai būdvardžiai ir prieveiksmiai“. Stažavo Baltų kalbų katedroje Adomo Mickevičiaus universitete (Poznanė, Lenkija, 2012 m. – 2013 m.) ir Vienos universitete (2014 m. – 2015 m.). Anna Ruskan yra įvairių tarptautinių mokslo asociacijų SLE, ESSE ir IPrA narė. Dėsto „Žiniasklaidos diskursas“ pasirenkamąjį kursą Anglų filologijos bakalaurams.