dr. Erika Jasionytė-Mikučionienė

VU Filologijos fakultetas
Taikomosios kalbotyros institutas
Lietuvių kalbos katedra
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
(+370 5) 2687 212
Email: Erika.Jasionyte@flf.vu.lt

Erikos Jasionytės-Mikučionienės mokslinių interesų sritis – modalumo kategorijos, gramatikalizacijos bei pragmatikalizacijos procesų ir pragmatinių žymiklių tyrimai lietuvių kalboje (ir dabartinėje kalboje, ir senuosiuose lietuvių kalbos raštuose). 2014 m. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „Gramatinimas lietuvių kalboje: modalinių reikšmių susidarymas“. 2010 m. balandžio–liepos mėnesiais stažavo Kopenhagos universitete (Danija) (stažuotės vadovas – dr. Kasper Boye). 2010-2011 m. pagal Erazmus studentų mainų programą buvo išvykusi studijuoti į Antverpeno universiteto Gramatikos ir tipologijos centrą (Belgija) (stažuotės konsultantas – prof. Johan van der Auwera). Šiuo metu dėsto sintaksę, veiksmažodžių komplementaciją Lietuvių filologijos bakalauro studentams.