Konferencijos ir publikacijos

Moksliniai straipsniai

Jasionytė-Mikučionienė, Erika. 2021. The Lithuanian focus particles net ‘even’ and tik ‘only’ and clause periphery. In Pragmatic Markers and Peripheries, ed. by Daniël Van Olmen and Jolanta Šinkūnienė. 199-228.

Ruskan, Anna & Carretero, Marta. 2021. A cross-linguistic look at the right periphery: Utterance-final pragmatic markers in English, Spanish and Lithuanian. In Pragmatic Markers and Peripheries, ed. by Daniël Van Olmen and Jolanta Šinkūnienė. 415-447.

Šinkūnienė, Jolanta. 2021. Žinai ‘you know’ in Lithuanian discourse: Distributional features and functional profile. In Pragmatic Markers and Peripheries, ed. by Daniël Van Olmen and Jolanta Šinkūnienė. 229-250.

Van Olmen, Daniël & Šinkūnienė, Jolanta. 2021. Pragmatic markers and peripheries: An overview. In Pragmatic Markers and Peripheries, ed. by Daniël Van Olmen and Jolanta Šinkūnienė. 1-16.

Jasionytė-Mikučionienė, Erika. 2020a. Pabrėžiamosios dalelytės net, tiktai, gi ir juk senuosiuose XVI-XVII a. lietuvių kalbos tekstuose. Baltistica 55 (2): 287-313.

Jasionytė-Mikučionienė, Erika. 2020b. Apie adverbialinius sakinius sakytinėje lietuvių kalboje. Lietuvių kalba 15. http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/318

Šinkūnienė, Jolanta. 2020. Konstrukcijos su nederinamuoju neveikiamosios rūšies dalyviu galima: diskurso žymiklio link. Darbai ir Dienos 74.

Šinkūnienė, Jolanta, Jasionytė-Mikučionienė, Erika, Ruskan, Anna, Šolienė, Audronė. 2020. Diskurso žymikliai lietuvių kalboje: reikšmės ir funkcijų kaitos aspektai. Lietuvių kalba 14. http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/310

Šolienė, Audronė. 2020a. Lithuanian Discourse Markers Na and Nu: A Glimpse at Lithuanian-English Parallel Corpus Data. In Translating and Comparing Languages: Corpus-based Insights. Selected Proceedings of the Fifth Using Corpora in Contrastive and Translation Studies Conference, ed. by Sylviane Granger, and Marie-Aude Lefer, 237–255. Louvain-la-Neuve: Presses universitaires de Louvain.

Šolienė, Audronė. 2020b. They are kind of / sort of similar: A parallel corpus-based analysis of English kind of and sort of and their Lithuanian correspondences. Lietuvių kalba14. http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/313

Jasionytė-Mikučionienė, Erika. 2019. Subordinating Conjunctions as Discourse Markers in Lithuanian. Corpus Pragmatics 3 (4): 285–301.

Ruskan, Anna. 2019. Functional Variation of Discourse Particles in Lithuanian: A Look at Clause Peripheries. Corpus Pragmatics 3: 303–325.

Šinkūnienė, Jolanta. 2019. Reformulation Markers in Academic Discourse: A Cross-linguistic and Cross-disciplinary Study. Jezikoslovlje 20 (3): 531–553.

Pranešimai konferencijose

Šinkūnienė, Jolanta. 2019. Semantic-pragmatic properties of žinai ‘you know’ in Lithuanian spoken discourse: Frequency, distribution patterns and the impact of the syntactic position. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje 6th International Conference on Grammar and Text. 2019 m. lapkričio 16-19 d.d. Lisabona, Portugalija.
Abstract

Šinkūnienė, Jolanta. 2019. Pragmatic Markers and Clause Peripheries. Kartu su dr. Daniel Van Olmen (Lancaster University) koordinuotas teminis seminaras 52-ojoje tarptautinėje SLE (Societas Linguistica Europaea) konferencijoje. 2019 m. rugpjūčio 21-24 d.d. Leipcigas, Vokietija.
Abstract

Ruskan, Anna & Carretero, Marta. 2019. A cross-linguistic look at the right periphery: Utterance-final adverbials in English, Spanish and Lithuanian. Pranešimas 52-ojoje tarptautinėje SLE (Societas Linguistica Europaea) konferencijoje. 2019 m. rugpjūčio 21-24 d.d. Leipcigas, Vokietija.
Abstract

Jasionytė-Mikučionienė, Erika. 2019. Functional development of the Lithuanian focus particles net ‘even’ and tik ‘only’ and clause periphery. Pranešimas 52-ojoje tarptautinėje SLE (Societas Linguistica Europaea) konferencijoje. 2019 m. rugpjūčio 21-24 d.d. Leipcigas, Vokietija.
Abstract

Šolienė, Audronė. 2019. They are kind of/sort of different: a parallel corpus-based analysis of  English kind of and sort of and their Lithuanian correspondences. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje CL2019. 2019 m. liepos 22-26 d.d. Kardifas, Jungtinė Karalystė.
Abstract

Šinkūnienė, Jolanta. 2018.  Emerging discourse markers in Lithuanian research writing: GALIMA ‘it ispossible’ constructions within the epistemicity domain. Pranešimas tarptautinėje konferencijoje ICEM 2018. 2018 m. rugsėjo 19-21 d.d. Madridas, Ispanija.
Abstract

Šolienė, Audronė. 2018. Lithuanian discourse markers in utterance initial position: a glimpse at parallel corpus data. Pranešimas tarptautinėje 5-ojoje tekstynų panaudojimo kontrastyvinėms ir vertimo studijoms konferencijoje. 2018 m. rugsėjo mėn. 12–14 d. d. Louvain-la-Neuve, Belgija.
Abstract

Šinkūnienė, Jolanta. 2018.  Reformulation markers in research writing: A cross-linguistic and cross-disciplinary study. Pranešimas 51-ojoje tarptautinėje mokslinėje SLE konferencijoje. 2018 m. rugpjūčio 29-rugsėjo 1 d.d. Talinas, Estija.
Abstract

Ruskan, Anna. 2018. On the inventory and functions of final particles in Lithuanian. Pranešimas 51-ojoje tarptautinėje mokslinėje SLE konferencijoje. 2018 m. rugpjūčio 29-rugsėjo 1 d.d. Talinas, Estija.
Abstract

Jasionytė-Mikučionienė, Erika. 2018. On the subordinating conjunctions as discourse markers in Lithuanian. Pranešimas 51-ojoje tarptautinėje mokslinėje SLE konferencijoje. 2018 m. rugpjūčio 29-rugsėjo 1 d.d. Talinas, Estija.
Abstract

Ruskan, Anna. 2018. On discourse markers in Lithuanian argumentative newspaper discourse: A corpus-based study. Pranešimas 9-oje tarptautinėje mokslinėje IVACS konferencijoje. 2018 m. birželio 13-15 d.d. Valetta, Malta.
Abstract

Jasionytė-Mikučionienė, Erika. 2018.  Imperatives as discourse markers in Lithuanian. Pranešimas 8-ajame tarptautiniame simpoziume EPICS VIII. 2018 m. gegužės 2-4 d.d. Sevilija, Ispanija.
Abstract

Mokslo populiarinimo straipsniai

Jasionytė-Mikučionienė, Erika. 2020. Diskurso žymikliai. Iš kur jie? Bernardinai.lt, 2020 12 01. https://www.bernardinai.lt/diskurso-zymikliai-is-kur-jie/

Šolienė, Audronė. 2018. Diskurso žymikliai: ar viskas išverčiama? Gimtoji kalba 11.
PDF.