doc. dr. Jolanta Šinkūnienė – projekto vadovė

VU Filologijos fakultetas
Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas
Anglų filologijos katedra
Universiteto g. 5,
LT-01513 Vilnius
Tel. (+370 5) 2687 228
Email: jolanta.sinkuniene@flf.vu.lt
Tinklapis

Jolanta Šinkūnienė 2011 m. apgynė daktaro disertaciją, kurios tema „Autoriaus pozicijos švelninimas akademiniame diskurse: gretinamasis tyrimas“, dalyvavo įvairiuose moksliniuose  projektuose, tokiuose kaip Lietuvių akademinio diskurso tyrinėjimai: autoriaus pozicijos raiška ir turinys;  Lietuvių mokslo kalbos tekstyno lingvistinio anotavimo metodikaModalumas ir evidencialumas lietuvių kalboje, ir kt. (žr. Projektai).

2012 m.  – 2014 m. vykdė mokslinius tyrimus kaip podoktorantūros stažuotoja Vytauto Didžiojo universitete. Podoktorantūros stažuotė finansuota pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Podoktorantūros stažuotės metu Jolanta tyrinėjo lietuviškojo humanitarinių ir socialinių mokslų diskurso ypatumus, lygindama juos su anglakalbių kuriamais moksliniais tekstais.

Jolanta stažavosi įvairiuose Europos universitetuose (žr. Stažuotės), ji kasmet dalyvauja Erasmus+ tarptautinės programos veiklose, skaito pranešimus gerai žinomose tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose.  Kartu su bendraautoriais Jolanta yra parengusi straipsnių apie mokslinį ir grožinės literatūros diskursą, modalumo ir evidencialumo raišką lietuvių, rusų, lenkų, anglų, olandų kalbose (žr. Publikacijos).

Be narystės įvairiose tarptautinėse asociacijose ir profesinėse organizacijose, Jolanta yra DiPVaC (Discourse-Pragmatic Variation and Change) mokslinio tinklo narė.

Šiame projekte Jolanta tiria diskurso žymiklių funkcinį, semantinį ir struktūrinį potencialą moksliniame diskurse ir lietuvių šnekamojoje kalboje.