dr. Audronė Šolienė

VU Filologijos fakultetas
Anglistikos, romanistikos ir klasikinių studijų institutas
Anglų filologijos katedra
Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius
(+370 5) 2687 228
E-mail: audrone.soliene@gmail.com
Tinklapis

Audronė Šolienė 2001 m. Vilniaus pedagoginiame universite baigė Anglų filologijos specialybės bakalauro studijas, 2003 m. tame pačiame universitete gavo Anglų filologijos specialybės magistro diplomą. 2002–2006 m. ji dėstė Vilniaus pedagoginio universiteto Užsienio kalbų fakulteto Anglų filologijos katedroje. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Anglų filologijos katedroje dirba nuo 2006 m. Audronė Šolienė 2013 m. apgynė disertaciją tema Episteminio modalumo ekvivalentiškumo parametrai lietuvių ir anglų kalbose. Kaip mokslinė darbuotoja dalyvavo LMT finansuotame mokslinių tyrimų projekte Realizations of modality and evidentiality in Lithuanian. (reg. nr. MIP–062/2014). Taip pat dalyvauja tarptautiniame mokslinių tyrimų projekte Evidentiality: a discourse-pragmatic study of English and other European languages. EVIDISPRAG (reg. nr. FFI2015-65474-P MINECO/FEDER, UE), finansuojamame Ispanijos Mokslo ir inovacijų ministerijos bei Europos regionininės plėtros fondo (angl. the Spanish Ministry of Science and Innovation and the European Regional Development Fund). Yra tarptautinės mokslo asociacijos SLE narė.

Audronė stažavo įvairiuose Europos universitetuose : Erfurto universitete Vokietijoje, Egerio Eszterházy Károly mokytojų rengimo koledže, Gramatikos ir tipologijos centre Antverpeno universitete Belgijoje, Hullo universitete Didžiojoje Britanijoje. Ji skaito pranešimus gerai žinomose tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose.  Kartu su bendraautoriais Audronė yra parengusi straipsnių apie mokslinį ir grožinės literatūros diskursą, modalumo ir evidencialumo raišką lietuvių ir anglų kalbose.

Šiame projekte Audronė tiria diskurso žymiklių kaip teksto siejimo ar santykį tarp diskurso dalyvių nurodančių priemonių funkcinį, semantinį ir struktūrinį potencialą lietuvių šnekamojoje kalboje bei grožinės literatūros tekstuose, taip pat atlieka lygiagrečiaisiais tekstynais paremtus tyrimus, gretinančius diskurso žymiklių vartosenos ypatumus lietuvių ir anglų kalbose.